Art. 1. Organizatorul campaniei:

1.1. Campania „Back to School”, este organizată de AFV SOLUTION SRL, societate inregistrata la Oficiul Comertului cu numarul J40/11799/2023, CUI: 48392855, cu sediul social in Bucuresti sector 6, Str. Splaiul Independentei, Nr.202 B, camera 42, Capital Social: 200 LEI, tel: +40.756.569.412.

Art. 2 Denumirea campaniei:

2.1 Campania promoţională poartă denumirea „Back to School”

Art. 3 Perioada campaniei:

3.1 Campania promoţională se desfăşoară în perioada 04.10.2023 – 08.10.2023

3.2. Ultima zi de participare la această campanie este 08.10.2023

Art. 4 Modificări și anulări:

4.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania în orice moment, în caz de circumstanțe neprevăzute dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări. 

Art. 5. Produse participante la campanie:

3.1. Obiectul campaniei consta in acordarea unui Cod de discount pentru achizitionarea produselor de pe website-ul www.fizybuy.ro
3.2. Coduri de discount: Fizy10 – 10% discount pentru produsele din categoriile ( Genti si rucsacuri ,Voiaj.  Rucsacuri,  Genti Laptop )

Art. 6. Dreptul de participare:

6.1 La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza in perioada promotionala 04.10.2023 – 08.10.2023 produse participante la promotie de pe site-ul www.fizybuy.ro, in limita stocului disponibil

Art.7. Promovare campanie:

7.1. Campania va fi promovata astfel – on-line, prin intermediul site-urilor proprii si prin intermediul retelelor de socializare

Art.8. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale:

8.1. Campania „Back to School” se va desfasura numai catre clientii finali, persoane fizice si juridice, care nu achizitioneaza produsele in scopul revanzarii.

8.2. Coduri de discount: Fizy10 – 10% se aplica pentru fiecare cod direct în coșul de cumpărături.

8.3 Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a extra reducerii.

8.4 Coduri de discount: Fizy10 – 10%” nu se pot folosi cumulat cu vouchere din alte campanii pentru acelasi produs.

8.5. Pe o comanda se poate folosi doar 1 cod de discount

8.6. Oferta este valabila in limita stocului disponibil.

Art. 9 Confidențialitate:

9.1 Informațiile personale ale participanților vor fi tratate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a fizybuy.ro și nu vor fi partajate cu terțe părți în scopuri de marketing.

Art. 10 Taxe si Impozite

10.1 Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de extra discounturile oferite.

Art. 11 Condiții Generale

11.1 Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda extra discountul persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

11.2 Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda  discountul aferent.

11.3 Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

Art. 12 Limitarea raspunderii

12.1 In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.

12,2 Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

Art.13 Intreruperea campaniei promotionale

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare.

 

ORGANIZATOR

AFV SOLUTION SRL